Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post: gaula@gaula.no      


 Melhus kommuneHoltalen kommuneMidtre Gauldal kommune


 
 


  


 Vår plassering:

Fangstoversikt

Fra dato:      Til dato:

Vald:    Redskap:   

Fisketype:    Etternavn: (* betyr alle tegn)     DatoTypeVektRedskapCRInnlevertValdFornavnEtternavnBilde
31.08.2008 Laks 2 Flue 0 0 Melhus JFF Terje Værnes
30.08.2008 Laks 4,2 Flue 0 0 Melhus JFF Tore Fors
30.08.2008 Sjøørret 1 Flue 1 0 Melhus JFF Roald Dokken
29.08.2008 Sjøørret 0,7 Flue 0 0 Melhus JFF Ivar Sagatun
29.08.2008 Sjøørret 1 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Larsen
28.08.2008 Sjøørret 1 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Larsen
27.08.2008 Laks 6 Flue 0 0 Melhus JFF Asgeir Rørvik
27.08.2008 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
27.08.2008 Laks 11 Mark 0 0 Melhus JFF Tor Arne Hage
27.08.2008 Laks 2 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Larsen
27.08.2008 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Ivar Sagatun
26.08.2008 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Harrie Stam
26.08.2008 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Ivar Sagatun
25.08.2008 Laks 1,9 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
24.08.2008 Laks 2,3 Flue 0 0 Melhus JFF K. G. Hansen
19.08.2008 Laks 1,6 Flue 0 0 Melhus JFF Per Arne Olsen
17.08.2008 Laks 0,9 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
17.08.2008 Laks 7 Mark 0 0 Melhus JFF Odd Vidar Ingebrigtsen
16.08.2008 Laks 1 Mark 0 0 Melhus JFF Jim Pettersen
16.08.2008 Laks 1,5 Flue 1 0 Melhus JFF Morten Rise
13.08.2008 Sjøørret 1 Mark 0 0 Melhus JFF Raymond Andreassen
13.08.2008 Laks 1,8 Flue 0 0 Melhus JFF Asgeir Røvik
10.08.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Asgeir Røvik
10.08.2008 Sjøørret 0,8 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
10.08.2008 Laks 10,2 Flue 0 0 Melhus JFF Jimmy Marthinsen
09.08.2008 Laks 1,6 Mark 0 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
09.08.2008 Laks 5,2 Flue 0 0 Melhus JFF Magne Thomassen
09.08.2008 Laks 1,4 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
07.08.2008 Laks 3,5 Flue 0 0 Melhus JFF Asgeir Røvik
06.08.2008 Laks 1,8 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
06.08.2008 Laks 5,6 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
06.08.2008 Laks 1,7 Flue 0 0 Melhus JFF Magnus Rise
06.08.2008 Laks 3,5 Flue 0 0 Melhus JFF Morten Rise
05.08.2008 Sjøørret 1 Flue 1 0 Melhus JFF Bjørn G. Rødli
05.08.2008 Sjøørret 1 Flue 1 0 Melhus JFF Arild Sørlien
04.08.2008 Laks 1,1 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
04.08.2008 Laks 5 Flue 0 0 Melhus JFF Arild Sørlien
02.08.2008 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF Bjørnar Jensås
02.08.2008 Laks 2,4 Flue 0 0 Melhus JFF Arild Sørlien
31.07.2008 Laks 6 Flue 0 0 Melhus JFF Asgeir Rørvik
30.07.2008 Laks 4,2 Mark 0 0 Melhus JFF Morten Rise
29.07.2008 Laks 1,6 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Larsen
28.07.2008 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Larsen
28.07.2008 Laks 1,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Roar Heiberg
27.07.2008 Laks 1,8 Spinner 0 0 Melhus JFF Arild Sørlien
27.07.2008 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Larsen
24.07.2008 Laks 2,1 Flue 0 0 Melhus JFF Reunas Hiset
22.07.2008 Laks 7 Wobbler 0 0 Melhus JFF Magnus Hugdal
21.07.2008 Laks 5,8 Spinner 0 0 Melhus JFF Bjørnar Jensås
21.07.2008 Laks 1,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Arne Øyangen
21.07.2008 Laks 1 Flue 0 0 Melhus JFF Per Arne Olsen
21.07.2008 Laks 9 Sluk 0 0 Melhus JFF K. G. Hansen
20.07.2008 Sjøørret 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Odd Vidar Ingebrigtsen
20.07.2008 Laks 2 Mark 1 0 Melhus JFF Morten Rise
19.07.2008 Laks 3 Sluk 0 0 Melhus JFF Kent Arild Haralden
19.07.2008 Sjøørret 1 Mark 0 0 Melhus JFF Håkon Brækken
18.07.2008 Laks 2 Sluk 0 0 Melhus JFF Arne Øyangen
18.07.2008 Laks 4,1 Mark 0 0 Melhus JFF Trond Kråkmo
18.07.2008 Laks 4,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Halvor A. Saugen
17.07.2008 Laks 2 Flue 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
17.07.2008 Laks 1 Mark 1 0 Melhus JFF Kjetil Bye
17.07.2008 Laks 1,7 Mark 0 0 Melhus JFF Kjetil Bye
17.07.2008 Laks 6,8 Mark 0 0 Melhus JFF Terje Lukashaugen
17.07.2008 Laks 3 Sluk 0 0 Melhus JFF Olav Rakbjørg
16.07.2008 Laks 9 Sluk 0 0 Melhus JFF K. G. Hansen
16.07.2008 Laks 6 Flue 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
16.07.2008 Laks 1,1 Mark 0 0 Melhus JFF Ronny Skårholen
16.07.2008 Laks 1,5 Mark 1 0 Melhus JFF Knut Lindstad
16.07.2008 Sjøørret 1,1 Mark 0 0 Melhus JFF Knut Lindstad
16.07.2008 Laks 1,5 Flue 1 0 Melhus JFF Espen Pedersen
15.07.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
15.07.2008 Laks 2,7 Flue 0 0 Melhus JFF Bjørn G. Rødli
15.07.2008 Laks 1,3 Flue 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
15.07.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
15.07.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
14.07.2008 Laks 7 Sluk 0 0 Melhus JFF Halvor A. Saugen
14.07.2008 Laks 0,7 Sluk 1 0 Melhus JFF Håvard S. Almås
14.07.2008 Laks 1,5 Mark 0 0 Melhus JFF Tor Arne Hage
13.07.2008 Laks 1,5 Mark 0 0 Melhus JFF Tommy Berg
13.07.2008 Laks 2,1 Mark 0 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
12.07.2008 Sjøørret 1,8 Flue 0 0 Melhus JFF Odd Vidar Ingebrigtsen
12.07.2008 Laks 1 Mark 1 0 Melhus JFF Morten Rise
12.07.2008 Laks 1,2 Ukjent 1 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
11.07.2008 Laks 1,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Rolf Wolderhaug
11.07.2008 Laks 2 Sluk 0 0 Melhus JFF K. G. Hansen
11.07.2008 Sjøørret 1,6 Sluk 0 0 Melhus JFF Tom Nerkaik
11.07.2008 Laks 4 Mark 0 0 Melhus JFF Halvor A. Saugen
10.07.2008 Laks 3 Mark 0 0 Melhus JFF Morten Rise
10.07.2008 Laks 2 Mark 0 0 Melhus JFF Tor Arne Hage
09.07.2008 Laks 3,6 Flue 0 0 Melhus JFF T. Røberg
09.07.2008 Laks 4,2 Sluk 0 0 Melhus JFF K. G. Hansen
09.07.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
09.07.2008 Laks 6,2 Mark 0 0 Melhus JFF Arvid Austad
09.07.2008 Laks 1,2 Flue 1 0 Melhus JFF Reidar Austad
08.07.2008 Sjøørret 1 Flue 0 0 Melhus JFF Bjørn G. Rødli
08.07.2008 Laks 1,2 Flue 1 0 Melhus JFF Reidar Austad
08.07.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Asgeir Røvik
08.07.2008 Sjøørret 2 Flue 0 0 Melhus JFF Odd Vidar Ingebrigtsen
08.07.2008 Laks 11 Flue 0 0 Melhus JFF Rolf Ove Dahl
08.07.2008 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF T. Røberg
08.07.2008 Laks 4,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Winthers Hanssen
07.07.2008 Laks 2,8 Sluk 0 0 Melhus JFF Jan Gjønnes
07.07.2008 Laks 7 Flue 0 0 Melhus JFF T. Røberg
07.07.2008 Laks 7,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Jan Stormer
07.07.2008 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Rolf Ove Dahl
07.07.2008 Sjøørret 1 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
07.07.2008 Laks 2,3 Sluk 0 0 Melhus JFF Jimmy Marthinsen
06.07.2008 Laks 1,6 Flue 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
05.07.2008 Laks 6,8 Sluk 0 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
04.07.2008 Laks 5 Sluk 0 0 Melhus JFF Andreas Waal
04.07.2008 Laks 5 Sluk 0 0 Melhus JFF Andreas Waal
03.07.2008 Sjøørret 1 Sluk 0 0 Melhus JFF Andreas Waal
03.07.2008 Laks 1,3 Flue 0 0 Melhus JFF T. Røberg
02.07.2008 Sjøørret 1 Mark 0 0 Melhus JFF Vittorio .
02.07.2008 Laks 9,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Svein H. Leistad
02.07.2008 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF Kurt Haugnæss
01.07.2008 Laks 1 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
01.07.2008 Laks 8,9 Sluk 0 0 Melhus JFF Johs Strange
01.07.2008 Laks 9,2 Mark 0 0 Melhus JFF Trond Kråkmo
01.07.2008 Laks 2,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
01.07.2008 Laks 3,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Halvor A. Saugen
01.07.2008 Laks 3,2 Mark 0 0 Melhus JFF Reidar Austad
01.07.2008 Sjøørret 1,5 Mark 0 0 Melhus JFF S. Mikkelsen
30.06.2008 Laks 5,2 Mark 0 0 Melhus JFF Arvid Austad
30.06.2008 Sjøørret 1,6 Sluk 0 0 Melhus JFF Kåre Abelsen
29.06.2008 Laks 8,5 Mark 0 0 Melhus JFF Geir Arne Losen
29.06.2008 Laks 1,6 Mark 0 0 Melhus JFF Johnny Hustad
29.06.2008 Laks 2 Sluk 0 0 Melhus JFF Reidar Austad
29.06.2008 Laks 11,8 Flue 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaunet
28.06.2008 Laks 4,4 Wobbler 0 0 Melhus JFF Jon Søreng
28.06.2008 Laks 6 Wobbler 0 0 Melhus JFF Kent Arild Haralden
28.06.2008 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF Jørgen Pedersen
26.06.2008 Laks 10 Wobbler 0 0 Melhus JFF Runar Hansen
26.06.2008 Laks 8,1 Sluk 0 0 Melhus JFF Johs Strange
25.06.2008 Laks 12,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Erhard Przywara
25.06.2008 Laks 4,1 Mark 0 0 Melhus JFF Espen Pedersen
25.06.2008 Laks 4,8 Mark 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
25.06.2008 Laks 5,7 Mark 0 0 Melhus JFF Trond Kråkmo
25.06.2008 Laks 6,7 Mark 0 0 Melhus JFF Terje Lukashaugen
25.06.2008 Laks 7,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Johs Strange
24.06.2008 Laks 12,6 Mark 0 0 Melhus JFF Søren Mikkelsen
24.06.2008 Sjøørret 1,2 Mark 0 0 Melhus JFF Tor Arne Hage
24.06.2008 Laks 1 Mark 0 0 Melhus JFF Jan Tommy Kirkholdt
23.06.2008 Laks 6,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Halvor A. Saugen
23.06.2008 Sjøørret 0,7 Mark 0 0 Melhus JFF Ronny Støbakk
23.06.2008 Laks 10 Sluk 0 0 Melhus JFF Morten Rise
22.06.2008 Laks 2,7 Mark 0 0 Melhus JFF John Hollum
22.06.2008 Laks 4,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Svein H. Leistad
22.06.2008 Laks 9,8 Sluk 0 0 Melhus JFF Erling Synsnes
22.06.2008 Laks 3,2 Mark 0 0 Melhus JFF . Platner
21.06.2008 Laks 8,7 Sluk 0 0 Melhus JFF Erling Synsnes
21.06.2008 Sjøørret 0,8 Flue 0 0 Melhus JFF T. Røberg
21.06.2008 Laks 7 Sluk 0 0 Melhus JFF Harald Heggernes
21.06.2008 Laks 8,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Arne Strøm
21.06.2008 Laks 3,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Ranveig Bergheim
21.06.2008 Laks 8,3 Sluk 0 0 Melhus JFF Rune Bergheim
21.06.2008 Laks 15 Mark 0 0 Melhus JFF Bjørn Knapstad
20.06.2008 Laks 9,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Rune Bergheim
20.06.2008 Laks 5,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Patidan
20.06.2008 Laks 9,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Erling Synsnes
19.06.2008 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF Erik Nyrnes
19.06.2008 Laks 8 Sluk 0 0 Melhus JFF Erik Bekken
19.06.2008 Laks 1,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Harrie Stam
19.06.2008 Laks 1,1 Sluk 0 0 Melhus JFF Ivar Sagatun
19.06.2008 Laks 7,6 Sluk 0 0 Melhus JFF Svein H. Leistad
18.06.2008 Laks 1,9 Mark 0 0 Melhus JFF Ivar Sagatun
18.06.2008 Laks 8,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
18.06.2008 Laks 5,5 Mark 0 0 Melhus JFF John Hollum
18.06.2008 Laks 2,4 Flue 0 0 Melhus JFF Heikki Koponen
17.06.2008 Sjøørret 1,2 Flue 0 0 Melhus JFF R. Larsen
17.06.2008 Laks 6,5 Flue 0 0 Melhus JFF Asgeir Røvik
17.06.2008 Laks 6 Mark 0 0 Melhus JFF Svein H. Leistad
17.06.2008 Laks 6,5 Flue 0 0 Melhus JFF Asgeir Røvik
17.06.2008 Sjøørret 1,6 Mark 0 0 Melhus JFF Arvid Austad
17.06.2008 Laks 7 Flue 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
16.06.2008 Laks 7,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Ivar Sagatun
16.06.2008 Laks 9,5 Mark 0 0 Melhus JFF Morten Rise
16.06.2008 Laks 6,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
16.06.2008 Laks 5,5 Mark 0 0 Melhus JFF Arvid Austad
15.06.2008 Sjøørret 1 Mark 0 0 Melhus JFF J. Gorseth
15.06.2008 Laks 11,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Arvid Austad
15.06.2008 Laks 4,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Arne Hjulstad
14.06.2008 Laks 4,8 Wobbler 0 0 Melhus JFF Johnny Hustad
14.06.2008 Laks 7,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Reidar Austad
14.06.2008 Laks 4,5 Mark 0 0 Melhus JFF Klaus Winkelman
13.06.2008 Laks 10,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Mikal Indal
13.06.2008 Laks 7,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Kent Arild Haralden
13.06.2008 Laks 7,6 Mark 0 0 Melhus JFF Svein H. Leistad
13.06.2008 Laks 9,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Reidar Austad
13.06.2008 Laks 3,8 Sluk 0 0 Melhus JFF Johnny Hustad
12.06.2008 Laks 9,6 Mark 0 0 Melhus JFF Ole Hjulstad
11.06.2008 Laks 7,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Egil Bjerkvik
11.06.2008 Laks 8 Mark 0 0 Melhus JFF Geir Olav Brattberget
10.06.2008 Laks 3,4 Mark 0 0 Melhus JFF . Platner
10.06.2008 Laks 8,9 Flue 0 0 Melhus JFF Teemu Forsstrom
10.06.2008 Laks 7 Sluk 0 0 Melhus JFF Kjetil Bye
10.06.2008 Laks 8,1 Sluk 0 0 Melhus JFF John Hilanmo
09.06.2008 Laks 8,8 Flue 0 0 Melhus JFF Teemu Forsstrom
09.06.2008 Laks 14,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Martin Stenberg