Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Fangstoversikt

Fra dato:      Til dato:

Vald:    Redskap:   

Fisketype:    Etternavn: (* betyr alle tegn)     DatoTypeVektRedskapCRInnlevertValdFornavnEtternavnBilde
13.08.2011 Laks 5,5 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
10.08.2011 Sjøørret 1 Sluk 1 0 Melhus JFF Even Tiller
10.08.2011 Laks 3,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Per I. Rimolsrønning
10.08.2011 Laks 8 Wobbler 1 0 Melhus JFF Bjørn A. Esaissen
10.08.2011 Laks 3 Wobbler 1 0 Melhus JFF Bjørn A. Esaissen
10.08.2011 Laks 4,3 Sluk 0 0 Melhus JFF Johnny Johansen
10.08.2011 Laks 5,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Tore Hage
10.08.2011 Laks 4,3 Mark 0 0 Melhus JFF Hans Rogalski
06.08.2011 Laks 5,4 Flue 0 0 Melhus JFF Svein Solbakken
06.08.2011 Laks 9,5 Flue 0 0 Melhus JFF Marco Alexander Garberg
01.08.2011 Laks 1,5 Flue 1 0 Melhus JFF Øyvind Ysland
31.07.2011 Laks 7,5 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
30.07.2011 Laks 12,2 Wobbler 0 0 Melhus JFF Kent Arild Haraldsen
30.07.2011 Sjøørret 1,5 Flue 1 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
30.07.2011 Laks 6,5 Sluk 0 0 Melhus JFF Ole Hjulstad
30.07.2011 Laks 5,7 Flue 0 0 Melhus JFF Tor Einar Røberg
28.07.2011 Laks 1,2 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Larsen
28.07.2011 Laks 1,6 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Buljo
27.07.2011 Laks 1,5 Flue 1 0 Melhus JFF Hans Rogalski
27.07.2011 Sjøørret 1,8 Mark 1 0 Melhus JFF Hans Rogalski
26.07.2011 Laks 3,8 Wobbler 1 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
26.07.2011 Laks 5 Sluk 0 0 Melhus JFF Harald Heggernes
26.07.2011 Laks 8,7 Mark 0 0 Melhus JFF Harrie Stam
24.07.2011 Laks 7,8 Flue 0 0 Melhus JFF Øyvind Ysland
24.07.2011 Laks 10,6 Flue 0 0 Melhus JFF Øyvind Sjøvoll
23.07.2011 Laks 10,8 Flue 0 0 Melhus JFF Øyvind Sjøvoll
23.07.2011 Laks 8,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
23.07.2011 Laks 3 Sluk 1 0 Melhus JFF Jan Gjønnes
21.07.2011 Laks 1,3 Flue 0 0 Melhus JFF Bjørn Bollandsås
19.07.2011 Laks 6 Mark 0 0 Melhus JFF Geir Arne Losen
19.07.2011 Laks 0,5 Sluk 1 0 Melhus JFF Joakim Nordskag
18.07.2011 Laks 7,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
15.07.2011 Laks 6,9 Flue 0 0 Melhus JFF Øyvind Sjøvoll
15.07.2011 Laks 4,6 Sluk 0 0 Melhus JFF Jim Hillanmo
15.07.2011 Laks 6,6 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
14.07.2011 Laks 5,5 Flue 0 0 Melhus JFF Tore Borgedal
14.07.2011 Laks 4,5 Flue 0 0 Melhus JFF Arild Sørlien
13.07.2011 Laks 2 Flue 1 0 Melhus JFF Rune Stokkaune
13.07.2011 Laks 15,5 Flue 0 0 Melhus JFF Tore Borgedal
13.07.2011 Laks 3,2 Flue 0 0 Melhus JFF Lisette Stam
13.07.2011 Laks 3,7 Mark 0 0 Melhus JFF Ketil Larsen
12.07.2011 Laks 4,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
11.07.2011 Laks 8 Sluk 0 0 Melhus JFF Rolf Willy Eide
11.07.2011 Laks 5 Flue 0 0 Melhus JFF Kjetil Hansen
11.07.2011 Laks 5 Sluk 0 0 Melhus JFF Jan Gjønnes
09.07.2011 Laks 3,2 Flue 0 0 Melhus JFF Øyvind Sjøvoll
09.07.2011 Laks 3,9 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
08.07.2011 Laks 6,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF John Hillanmo
08.07.2011 Laks 3,8 Flue 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
08.07.2011 Laks 5 Sluk 0 0 Melhus JFF Roger Hemmingsen
07.07.2011 Laks 9,6 Wobbler 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
07.07.2011 Laks 8,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Gert Øyen
06.07.2011 Laks 4,7 Flue 0 0 Melhus JFF S.A Johansen
06.07.2011 Laks 8,2 Flue 0 0 Melhus JFF Tor Einar Røberg
05.07.2011 Laks 8 Flue 1 0 Melhus JFF Olav Rakbjørg
04.07.2011 Laks 5,7 Sluk 0 0 Melhus JFF Johs Strange
04.07.2011 Laks 6,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Ole Hjulstad
03.07.2011 Laks 1,5 Flue 0 0 Melhus JFF Ben Tore Stokkaune
03.07.2011 Laks 3,4 Flue 0 0 Melhus JFF Harrie Stam
02.07.2011 Laks 2,2 Mark 0 0 Melhus JFF Ole Hjulstad
02.07.2011 Laks 6,7 Sluk 0 0 Melhus JFF Gert Øyen
02.07.2011 Laks 7 Wobbler 0 0 Melhus JFF Gert Øyen
02.07.2011 Laks 3 Sluk 0 0 Melhus JFF Jim Hillanmo
01.07.2011 Laks 5,7 Flue 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
30.06.2011 Laks 4,5 Flue 0 0 Melhus JFF Magne Thomassen
30.06.2011 Laks 5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
29.06.2011 Laks 3 Mark 1 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
28.06.2011 Laks 2,3 Mark 1 0 Melhus JFF Rolf Erik Tiller
28.06.2011 Laks 2,3 Flue 0 0 Melhus JFF Tor Einar Røberg
28.06.2011 Laks 2,7 Sluk 0 0 Melhus JFF Rune Larsen
28.06.2011 Laks 7,8 Wobbler 0 0 Melhus JFF Arne Strøm
28.06.2011 Laks 10 Wobbler 0 0 Melhus JFF Geir Arne Losen
27.06.2011 Laks 4,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
27.06.2011 Laks 6,2 Wobbler 0 0 Melhus JFF Gert Øyen
27.06.2011 Laks 7,3 Wobbler 0 0 Melhus JFF Roald Dokken
26.06.2011 Laks 4,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
26.06.2011 Laks 1,8 Wobbler 1 0 Melhus JFF Dagfinn Tevik
26.06.2011 Laks 10 Mark 0 0 Melhus JFF Bjørn Bollandsås
25.06.2011 Laks 12 Mark 0 0 Melhus JFF Jan Erik Mellembakken
25.06.2011 Laks 10 Mark 0 0 Melhus JFF Runar Hanssen
25.06.2011 Laks 2,1 Sluk 0 0 Melhus JFF Ole Hjulstad
25.06.2011 Laks 6,7 Wobbler 0 0 Melhus JFF Morten B. Strøm
25.06.2011 Laks 5,6 Mark 0 0 Melhus JFF John Andreassen
25.06.2011 Laks 2,6 Sluk 0 0 Melhus JFF Johs Strange
24.06.2011 Laks 3,2 Mark 0 0 Melhus JFF Tom Bellsli
24.06.2011 Laks 6,7 Mark 0 0 Melhus JFF Jan Erik Bakkli
24.06.2011 Laks 10,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Olav Rakbjørg
23.06.2011 Laks 4,7 Wobbler 0 0 Melhus JFF Morten Strøm
23.06.2011 Laks 10,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Tor Arne Hage
21.06.2011 Laks 4,9 Mark 0 0 Melhus JFF Bjørn Knapstad
21.06.2011 Laks 6,5 Wobbler 0 0 Melhus JFF Bjørn Drøyvoll
20.06.2011 Laks 5 Spinner 0 0 Melhus JFF Olav Rakbjørg
19.06.2011 Laks 7 Wobbler 0 0 Melhus JFF Bjørn Knapstad
18.06.2011 Laks 3,5 Mark 0 0 Melhus JFF Bjørn Bollandsås
16.06.2011 Laks 5,8 Mark 0 0 Melhus JFF Sigmund Lund
16.06.2011 Laks 8,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Harald Heggernes
14.06.2011 Laks 6,8 Sluk 0 0 Melhus JFF Sigmund Lund
14.06.2011 Laks 3,6 Mark 0 0 Melhus JFF Magnus Hugdal
14.06.2011 Laks 8,7 Sluk 0 0 Melhus JFF Bjørn Drøyvoll
12.06.2011 Laks 6,1 Mark 0 0 Melhus JFF Jarle Gorseth
10.06.2011 Laks 8,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Rune Stokkaune
10.06.2011 Laks 6 Mark 0 0 Melhus JFF Mirco Pluchra
09.06.2011 Laks 9 Sluk 0 0 Melhus JFF Harald Heggernes
06.06.2011 Laks 8 Wobbler 0 0 Melhus JFF Olav Rakbjørg
05.06.2011 Laks 9,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Ketil Larsen
05.06.2011 Laks 16,4 Mark 0 0 Melhus JFF Martin Steenberg
04.06.2011 Laks 7,6 Sluk 0 0 Melhus JFF Flemming Scheufens
04.06.2011 Laks 5 Flue 0 0 Melhus JFF Rolf Kvalevåg
04.06.2011 Laks 6,4 Sluk 0 0 Melhus JFF Harald Heggernes
04.06.2011 Laks 9 Sluk 0 0 Melhus JFF Rune Larsen
03.06.2011 Laks 5 Mark 0 0 Melhus JFF Roar Sundseth
03.06.2011 Laks 8,2 Sluk 0 0 Melhus JFF Erik Hoel
03.06.2011 Laks 9,7 Sluk 0 0 Melhus JFF Roger Hemmingsen
02.06.2011 Laks 3,1 Mark 0 0 Melhus JFF Roger Pedersen
02.06.2011 Laks 5,5 Mark 0 0 Melhus JFF Øystein Torp
02.06.2011 Laks 6,5 Mark 0 0 Melhus JFF Geir Arne Losen
02.06.2011 Laks 11 Flue 0 0 Melhus JFF Lars Tveiten
02.06.2011 Laks 7 Mark 0 0 Melhus JFF Tore Borgedal
02.06.2011 Laks 9,3 Mark 0 0 Melhus JFF Ragnar Johannessen
01.06.2011 Laks 9 Flue 0 0 Melhus JFF Sveinung Larsson
01.06.2011 Laks 8,6 Mark 0 0 Melhus JFF Tor Arne Hage
01.06.2011 Laks 11 Mark 0 0 Melhus JFF Harrie Stam
01.06.2011 Laks 9 Sluk 0 0 Melhus JFF Jimmy Marthinsen
01.06.2011 Laks 8,4 Sluk 0 0 Melhus JFF John Hillanmo
01.06.2011 Laks 12,6 Mark 0 0 Melhus JFF Øystein Torp
01.06.2011 Laks 18 Mark 0 0 Melhus JFF Roger Pedersen
01.06.2011 Laks 1,5 Mark 1 0 Melhus JFF Rolf Ove Dahl