Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Fangstoversikt

Fra dato:      Til dato:

Vald:    Redskap:   

Fisketype:    Etternavn: (* betyr alle tegn)     DatoTypeVektRedskapCRInnlevertValdFornavnEtternavnBilde
30.08.2016 Laks 5,8 Flue 1 0 Molin, Hovin Kaj Vestergaard
29.08.2016 Laks 7 Dupp med flue 1 0 Gaare, Haltdalen Bjørn Norstad
29.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Huse
29.08.2016 Laks 1,8 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Huse
29.08.2016 Laks 7,8 Sluk 0 0 Svølgja fiskevald Svein Solbakken
29.08.2016 Laks 4,3 Mark 0 0 SJFF Sokna 2 Tore Nysted
29.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 GFF Kirkvold Matthe Schouten
29.08.2016 Laks 5,8 Flue 0 0 SJFF-Vold Vald Trond Jensen
29.08.2016 Laks 12,5 Dupp med flue 0 0 Nedre Løberg, Lundamo Kjetil Bye
29.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 Reitstøa/Reiten vald, Singsås Søren Kjær Nielsen
29.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 Horg JFL Søren Mikkelsen
29.08.2016 Laks 1,5 Mark 0 0 Engen Elveierlag, Singsås Åge Engen
28.08.2016 Laks 12,5 Mark 1 0 Kvål Øvre Tor Arne Kvam
28.08.2016 Laks 3 Mark 0 0 Kvål Øvre Sturla Aune
28.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Jouko Rainio
28.08.2016 Laks 4,6 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Asko Saarinen
28.08.2016 Laks 6,4 Mark 1 0 SJFF, Refseth vald, Rognes Jan Morten Rognes
28.08.2016 Sjøørret 6 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Bjørn Arild Andersen
28.08.2016 Laks 13,4 Mark 1 0 Stendahl, Gravråk, Kvål Lasse Karlsen
28.08.2016 Laks 5,3 Mark 0 0 Horg JFL Terje Olsen
28.08.2016 Sjøørret 0,8 Mark 1 0 Horg JFL Terje Olsen
28.08.2016 Laks 7,3 Spinner 0 0 Gaare, Haltdalen Knut Sætre
28.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Frostfly Kulmo og Hindbjørgen vald Kenny Frost
28.08.2016 Laks 5 Flue 0 0 Kregnesøra, Kvål Stellan Melander
28.08.2016 Laks 3,5 Flue 0 0 Kregnesøra, Kvål Dick Hedegård
28.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
28.08.2016 Laks 1,5 Sluk 0 0 Horgøien Ivar Dille
28.08.2016 Laks 4 Flue 0 0 Horgøien Stian G. Haugen
28.08.2016 Laks 8,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Tormod Haulan
28.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 SJFF-Vold Vald Trond Jensen
28.08.2016 Laks 10,5 Mark 1 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Leif Arne Ebbesen
28.08.2016 Laks 10 Mark 1 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Leif Arne Ebbesen
28.08.2016 Laks 10,4 Spinner 0 0 SJFF-Støren Vald Magnus Skipperud
28.08.2016 Sjøørret 0,8 Sluk 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
28.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Bjørn Skarholt
27.08.2016 Laks 1,8 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Bjørn Skarholt
27.08.2016 Laks 10,2 Sluk 0 0 Frøsethølen, Støren Jostein Byhre Baardsen
27.08.2016 Laks 1,1 Ukjent 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Vegar Vinsnes
27.08.2016 Sjøørret 2 Sluk 1 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Heistad
27.08.2016 Sjøørret 0,6 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Jan Ivar Koksvik
27.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
27.08.2016 Sjøørret 0,6 Flue 1 0 Kregnesøra, Kvål Dick Hedegård
27.08.2016 Laks 8 Sluk 1 0 Horgøien Ivar Dille
27.08.2016 Laks 1,5 Flue 0 0 Søbergvaldet Geir Olsen
27.08.2016 Sjøørret 0,7 Flue 1 0 Molin, Hovin Bo Janniche
27.08.2016 Laks 8,1 Flue 1 0 Molin, Hovin Kjeld Sørensen
27.08.2016 Laks 7 Flue 0 0 Spencerhølen, Haltdalen Mikael Nääs
27.08.2016 Laks 2,5 Flue 0 0 Spencerhølen, Haltdalen Magnus Karlsson
27.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Molin, Hovin Matthe Schouten
27.08.2016 Laks 3,3 Mark 0 0 Nedre Løberg, Lundamo Jan Robert Solli
27.08.2016 Laks 7 Mark 0 0 Nedre Løberg, Lundamo Jonathan Losen
27.08.2016 Laks 1,3 Mark 0 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Laks 5 Mark 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Horg JFL Kjell Ivar Folstadli
27.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Hage, Hovin Reijo Kaartinen
27.08.2016 Laks 0,8 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Harri Dahlin
27.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Øvre Bua, Ketil Rokseth
27.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Øvre Bua, Ketil Rokseth
27.08.2016 Laks 2,5 Flue 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Glenn Jacobsen
27.08.2016 Sjøørret 1 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Elizabeth Haulan
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Elizabeth Haulan
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Elizabeth Haulan
27.08.2016 Sjøørret 1,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Tormod Haulan
26.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
26.08.2016 Sjøørret 1,4 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Antero Jaska
26.08.2016 Laks 10,5 Flue 1 0 SJFF-Støren Vald Torben Andersen
26.08.2016 Laks 3 Mark 0 0 Bjerkan, Lundamo Ragnar Borgen
26.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 GFF Bridge Tommy Dejligbjerg
26.08.2016 Laks 8,5 Flue 0 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Ståle Nordgård
26.08.2016 Laks 5,5 Flue 1 0 Molin, Hovin Kjeld Sørensen
26.08.2016 Laks 2,2 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Jan Ivar Koksvik
26.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 GFF Sverre Bogen Anders Kruse
26.08.2016 Laks 10 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Ingvar Hegge
26.08.2016 Laks 7,5 Flue 1 0 GFF Bogen/Sæterøy, Kotsøy Matthe Schouten
26.08.2016 Sjøørret 1,2 Flue 1 0 Hage, Hovin Asko Saarinen
26.08.2016 Laks 17,5 Flue 1 0 Hage, Hovin Jouni Rauha
26.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Kregnesøra, Kvål Kenneth Ohio Eriksson
25.08.2016 Laks 2,9 Mark 1 0 Melhus JFF Arvid Stormo
25.08.2016 Sjøørret 1 Ukjent 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Vegar Vinsnes
25.08.2016 Sjøørret 0,8 Ukjent 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Vegar Vinsnes
25.08.2016 Laks 10 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Erik Roersen
25.08.2016 Laks 4,5 Flue 0 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
25.08.2016 Laks 4 Flue 0 0 Dragås/Langlete, Haltdalen Odd Egil Almås
25.08.2016 Laks 4,2 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Harri Dahlin
25.08.2016 Laks 4,1 Flue 1 0 Hage, Hovin Antero Jaska
25.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Andre Dalos
25.08.2016 Laks 3,5 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Steen Mikkelsen
25.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Ole Jonny Øye
25.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Brende-Gilseth-Ler, Haltdalen Ove Lisarud
25.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 GFF Aunøyen Matthe Schouten
25.08.2016 Laks 8 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Peder Vedmann
25.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Peder Vedmann
25.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Lars Engehaugen
25.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Lars Engehaugen
24.08.2016 Laks 6,2 Sluk 0 0 Frøsethølen, Støren Peter Knudsen
24.08.2016 Laks 12,5 Flue 1 0 GFF Stadion, Rognes Bernd Karow
24.08.2016 Laks 1 Flue 1 0 Borten BAMO, Melhus Roland Andersson
24.08.2016 Laks 3,5 Flue 0 0 Borten BAMO, Melhus Roland Andersson
24.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 SJFF-Støren Vald Bjørn Flatner
24.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Dragås/Langlete, Haltdalen Odd Egil Almås
24.08.2016 Laks 2 Sluk 0 0 Kjelden Gård, Gaula, Rognes Eva Kjelden
24.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Hage, Hovin Harri Dahlin
24.08.2016 Laks 1,7 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Asko Saarinen
24.08.2016 Laks 4,5 Flue 1 0 SJFF, Refseth vald, Rognes Kjell Arne Thoresen
24.08.2016 Laks 1,1 Mark 1 0 Kåsen, Kvål Jan Petter Kojan
24.08.2016 Laks 6,5 Flue 1 0 GFF Stadion, Rognes Bernd Karow
24.08.2016 Laks 2,5 Flue 1 0 GFF Stadion, Rognes Hans Hermann
24.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Nedre Løberg, Lundamo Trond Knutsen
24.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 Nedre Kåsen/Bones Lars Nielsen
24.08.2016 Laks 5,4 Mark 0 0 Horg JFL Tim Hoffsbakken
24.08.2016 Laks 1 Flue 1 0 Stasjonshølen, Hovin Mika Heikkurinen
24.08.2016 Sjøørret 2 Flue 1 0 Horg JFL Marit Langland
24.08.2016 Laks 1,4 Flue 0 0 Langletet, nedre/Dragås Roger Evensen
23.08.2016 Laks 1,3 Flue 0 0 Langletet, nedre/Dragås Roger Evensen
23.08.2016 Laks 15 Flue 1 0 Eggafossen, Haltdalen Gaute Gjemble
23.08.2016 Laks 6,5 Flue 1 0 GFF Sæter/Bogen Tommy Dejligbjerg
23.08.2016 Laks 7,5 Flue 1 0 GFF Sæter/Bogen Tommy Dejligbjerg
23.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 GFF Kirkvold Henrik Larsen
23.08.2016 Laks 11 Flue 1 0 GFF Stadion, Rognes Gregor Amberg
23.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 SJFF, Refseth vald, Rognes Johnny Hustad
23.08.2016 Laks 1,2 Mark 0 0 SJFF Sokna 2 Hans Morten Breiby
23.08.2016 Laks 1,5 Mark 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Runar Hanssen
23.08.2016 Laks 7 Ukjent 1 0 Frøsethølen, Støren Tommy Furø
23.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Nedre Løberg, Lundamo Trond Knutsen
23.08.2016 Sjøørret 2,1 Flue 1 0 Horgøien Lars Søderberg
23.08.2016 Laks 4,1 Flue 1 0 Hage, Hovin Jarmo Miettinen
23.08.2016 Laks 11 Sluk 0 0 Moe-valdet BAMO, Støren Svein Nesset
23.08.2016 Laks 1,3 Flue 0 0 Melhus Øvre, Melhus Roar Halvorsen
23.08.2016 Laks 9,2 Flue 0 0 Horg JFL Arne Asbølmo
23.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Borten BAMO, Melhus Roland Andersson
22.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 GFF Sverre Bogen Matthe Schouten
22.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 GFF Sverre Bogen Matthe Schouten
22.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Steen Mikkelsen
22.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Støren Robert Ramisch
22.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 Hage, Hovin Mika Miettinen
22.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Jan Petter Kojan
22.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Borten BAMO, Melhus Roland Andersson
22.08.2016 Laks 2,5 Flue 0 0 SJFF, Refseth vald, Rognes Kjell Arne Thoresen
22.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Arne Halvorsen
22.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Nedre Løberg, Lundamo Geir Arne Losen
22.08.2016 Sjøørret 0,5 Flue 1 0 Melhus JFF J E Mellembakken
22.08.2016 Sjøørret 0,6 Flue 1 0 Melhus JFF J E Mellembakken
21.08.2016 Laks 3 Wobbler 1 0 Tranmæl Lars Tranmæl
21.08.2016 Laks 9 Ukjent 0 0 Øvre Bua, Jan Fossdal
21.08.2016 Laks 8 Flue 0 0 Moe-valdet BAMO, Støren Arne Halvorsen
21.08.2016 Laks 1,2 Flue 1 0 Nedre Løberg, Lundamo Jan Robert Solli
21.08.2016 Laks 7 Mark 1 0 Nedre Løberg, Lundamo Geir Arne Losen
21.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 SJFF-Vold Vald Kalevi Kettunen
21.08.2016 Laks 5,4 Flue 0 0 SJFF-Vold Vald Reima Rautio
21.08.2016 Laks 9 Mark 0 0 Krigsvoll, Bua Jan Helge Voll
21.08.2016 Laks 7,5 Mark 0 0 Krigsvoll, Bua Helge Holthe
21.08.2016 Laks 6,5 Flue 1 0 GFF Stadion, Rognes Henrik Larsen
21.08.2016 Laks 1,8 Sluk 0 0 Kjelden Gård, Gaula, Rognes Eva Kjelden
21.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Borten BAMO, Melhus Roland Andersson
21.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Torgeir Salberg
21.08.2016 Laks 1,2 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Torgeir Salberg
21.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Kvål Dennis Tannewitz
21.08.2016 Laks 0,8 Flue 1 0 Vollan, Hovin Jyrki Kuosmanen
21.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Jarmo Miettinen
21.08.2016 Laks 2,6 Flue 1 0 Hage, Hovin Jyrki Kuosmanen
20.08.2016 Laks 1,5 Flue 0 0 Norwegian Flyfishers Club, Kvål Marius Holmsand
20.08.2016 Laks 1,5 Spinner 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Jan Fossdal
20.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Steen Mikkelsen
20.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
20.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 GFF Røttum, Rognes Bernd Karow
20.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Almåsbrua, Singsås Tore Bårdseng
20.08.2016 Laks 10 Mark 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Knut Brænden
20.08.2016 Laks 11 Mark 0 0 Snøan v/J.O.Snøan, Sokna Leif Ås
20.08.2016 Laks 4,8 Mark 0 0 SJFF-Støren Vald Reidar Moen
20.08.2016 Laks 7,5 Spinner 0 0 Krigsvoll, Bua Jan Helge Voll
20.08.2016 Laks 8,6 Mark 0 0 Krigsvoll, Bua Helge Holthe
19.08.2016 Sjøørret 0,5 Flue 1 0 Molin, Hovin Michael Hansen
19.08.2016 Laks 8,5 Flue 1 0 Melhus Øvre, Melhus Henning Moen
19.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Hage, Hovin Lauri Kaanela
19.08.2016 Laks 3,8 Flue 1 0 Hage, Hovin Tomi Rauhala
19.08.2016 Sjøørret 2 Flue 1 0 Hage, Hovin Johannes Koskela
19.08.2016 Sjøørret 1,5 Flue 1 0 Stasjonshølen, Hovin Johannes Koskela
19.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Torgeir Salberg
19.08.2016 Sjøørret 1,5 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Geir Skaaren
19.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Geir Skaaren
19.08.2016 Laks 4,8 Mark 0 0 Hustøft, Sokna Roar Stenberg
19.08.2016 Laks 5,8 Mark 0 0 Snøan v/J.O.Snøan, Sokna Leif Ås
19.08.2016 Laks 7,2 Spinner 0 0 Moe-valdet BAMO, Støren Jan Fossdal
19.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Kvål Joachim Ruthmann
19.08.2016 Laks 5 Mark 0 0 Borten/Losen Fiskesameie Knut Brænden
19.08.2016 Laks 5,5 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Per Erik Svenstad
19.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Per Erik Svenstad
19.08.2016 Laks 5 Flue 0 0 Tranmæl Ivar Sollie
18.08.2016 Laks 1,5 Flue 0 0 Frøsethølen, Støren Tom Harald Aune
18.08.2016 Laks 1 Flue 1 0 Forseth/Osøy/Hovstad Fiskevald Blake Stephenson
18.08.2016 Laks 12,8 Flue 1 0 Hage, Hovin Petteri Juvakka
18.08.2016 Laks 1,1 Flue 0 0 Molin, Hovin Anders Larsen
18.08.2016 Sjøørret 0,5 Sluk 1 0 Melhus Nedre, Melhus Magnus Sørensen
18.08.2016 Laks 9,1 Flue 0 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Helge Borg
17.08.2016 Laks 6,5 Flue 1 0 Malum/Winsnes David Hannah
17.08.2016 Laks 6 Mark 1 0 Horgøien Bo Søby
17.08.2016 Laks 7,5 Flue 1 0 Malum/Winsnes George Howard