Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Fangstoversikt

Fra dato:      Til dato:

Vald:    Redskap:   

Fisketype:    Etternavn: (* betyr alle tegn)     DatoTypeVektRedskapCRInnlevertValdFornavnEtternavnBilde
31.08.2016 Laks 5 Sluk 0 0 Midt-Hindøy, Singsås Ingar Gravråk
31.08.2016 Laks 2,2 Mark 0 0 Gaare, Haltdalen Atle Hagen
31.08.2016 Laks 9 Mark 0 0 Stendahl, Gravråk, Kvål Lasse Karlsen
31.08.2016 Sjøørret 0,6 Mark 1 0 Melhus Nedre, Melhus Jan Ivar Koksvik
31.08.2016 Laks 6,1 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Huse
31.08.2016 Laks 4 Sluk 0 0 Aunøien laksevald, Singsås Per Arne Herreskilbred
31.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 GFF Sæter/Bogen Bernd Karow
31.08.2016 Sjøørret 0,5 Dupp med flue 1 0 Kåsen, Kvål Jan Petter Kojan
31.08.2016 Laks 10,3 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Støren Armando Quazzo
31.08.2016 Laks 11,1 Mark 0 0 Horg JFL Stein Myrvold
31.08.2016 Laks 12 Flue 1 0 Fora, Singsås Søren Mikkelsen
31.08.2016 Laks 8 Flue 1 0 Fora, Singsås Søren Mikkelsen
31.08.2016 Laks 9 Wobbler 1 0 Gravråk Frode Kristiansen
31.08.2016 Laks 5,7 Flue 0 0 Skjetnehølen Frode Kristiansen
31.08.2016 Laks 11,5 Flue 0 0 Skjærli, Sokna Arvid Lunde
31.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Krigsvoll, Bua Ketil Rokseth
31.08.2016 Laks 1,7 Flue 1 0 Hage, Hovin Raimo Lindgren
31.08.2016 Laks 4,6 Flue 1 0 Valdum/Valdøyan, Lundamo Johannesua Bospoort
31.08.2016 Laks 13,4 Flue 0 0 Jordmorhølen, Haltdalen Mike Sokollek
31.08.2016 Laks 2 Spinner 0 0 SJFF-Støren Vald Magnus Skipperud
31.08.2016 Sjøørret 2 Spinner 1 0 SJFF-Støren Vald Magnus Skipperud
31.08.2016 Laks 1,3 Mark 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Roger Bach
31.08.2016 Laks 1,5 Mark 1 0 Storhaugen, Kvål Kim Andersen
31.08.2016 Laks 4,6 Sluk 0 0 Stendahl, Gravråk, Kvål Anton Hammeren
31.08.2016 Sjøørret 1 Mark 1 0 Bleke, Melhus Harrie Stam
30.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Bleke, Melhus Tor Røberg
30.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Bleke, Melhus Roald Dokken
30.08.2016 Laks 5,8 Flue 0 1 GFF Sverre Bogen Matthe Schouten
30.08.2016 Laks 3,5 Sluk 1 0 Krogstad, Hovin Sture Øversveen
30.08.2016 Laks 3,1 Mark 0 0 Krogstad, Hovin Per Myrvold
30.08.2016 Laks 3,8 Mark 0 0 Krogstad, Hovin Stein Myrvold
30.08.2016 Laks 5 Flue 0 0 Fjeseth, Bjørgen Tomas Alterhaug
30.08.2016 Laks 5 Flue 0 0 Fjeseth, Bjørgen Christian Fjærli
30.08.2016 Laks 5 Mark 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Tommy Bjørkmo
30.08.2016 Laks 3 Mark 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Tommy Bjørkmo
30.08.2016 Laks 12,5 Flue 1 0 Winsnes Lodge/Malum Winsnes Stein Thorvaldsen
30.08.2016 Laks 2,1 Sluk 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Roger Bach
30.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Støren Thomas Mahnke
30.08.2016 Laks 1,7 Flue 1 0 Melhus Øvre, Melhus Egil Rimolsrønning
30.08.2016 Laks 9 Flue 0 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Bent Pedersen
30.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Kotsøy Taki Alvanos
30.08.2016 Laks 5 Mark 0 0 Gaare, Haltdalen Kjersti Brenden
30.08.2016 Laks 8 Mark 1 0 Melhus Nedre, Melhus Jan Ivar Koksvik
30.08.2016 Laks 9,2 Flue 1 0 Vollan, Hovin Reijo Kaartinen
30.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Hage, Hovin Reijo Kaartinen
30.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Hage, Hovin Raimo Lindgren
30.08.2016 Laks 1,5 Mark 0 0 SJFF Sokna 2 Lars Ove Skjennum
30.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Horgøien Finn R Buan
30.08.2016 Laks 5,8 Flue 1 0 Molin, Hovin Kaj Vestergaard
30.08.2016 Sjøørret 0,6 Mark 1 0 Kåsen, Kvål Jan Petter Kojan
30.08.2016 Laks 8 Flue 1 0 Frostfly Kulmo og Hindbjørgen vald Kenny Frost
30.08.2016 Laks 8 Sluk 1 0 Midt-Hindøy, Singsås Ingar Gravråk
29.08.2016 Laks 11 Mark 0 0 Gravråk Jan Tore singstad
29.08.2016 Laks 13,2 Flue 0 0 Frostfly Kulmo og Hindbjørgen vald Per Gylling
29.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Håvvån fiskevald Bent Pedersen
29.08.2016 Laks 8 Mark 0 0 Skjærli, Sokna Ole Sundsbakken
29.08.2016 Laks 5,5 Mark 0 0 Skjærli, Sokna Tore Skoglund
29.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Huse
29.08.2016 Laks 1,8 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Huse
29.08.2016 Laks 7,8 Sluk 0 0 Svølgja fiskevald Svein Solbakken
29.08.2016 Laks 11 Flue 1 0 Stasjonshølen, Hovin Per Westerlund
29.08.2016 Laks 7 Dupp med flue 1 0 Gaare, Haltdalen Bjørn Norstad
29.08.2016 Laks 8 Mark 1 0 SJFF Sokna 2 Lars Ove Skjennum
29.08.2016 Laks 4,3 Mark 0 0 SJFF Sokna 2 Tore Nysted
29.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 GFF Kirkvold Matthe Schouten
29.08.2016 Laks 5,8 Flue 0 0 SJFF-Vold Vald Trond Jensen
29.08.2016 Laks 12,5 Dupp med flue 0 0 Nedre Løberg, Lundamo Kjetil Bye
29.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 Reitstøa/Reiten vald, Singsås Søren Kjær Nielsen
29.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 Horg JFL Søren Mikkelsen
29.08.2016 Laks 1,5 Mark 0 0 Engen Elveierlag, Singsås Åge Engen
29.08.2016 Laks 9 Flue 0 0 Stendahl, Gravråk, Kvål Reidar Stenersen
29.08.2016 Laks 2,3 Mark 0 0 Horg JFL Marit Langland
29.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Michael Karlsson
29.08.2016 Laks 14,7 Mark 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Alexander Hansen
29.08.2016 Laks 6 Sluk 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Tor Stræte
29.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Storhaugen, Kvål Jønne
29.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Storhaugen, Kvål Jønne
29.08.2016 Sjøørret 1 Mark 1 0 Melhus JFF Arvid Stormo
29.08.2016 Sjøørret 0,7 Mark 1 0 Melhus JFF Sigmund Lund
29.08.2016 Laks 8,5 Flue 1 0 Krogstad, Hovin Frank Trondsen
29.08.2016 Laks 4,5 Sluk 1 0 Søbergvaldet Joakim Nordby
29.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Bleke, Melhus Roald Dokken
29.08.2016 Laks 1,5 Mark 0 0 Bleke, Melhus Harrie Stam
28.08.2016 Sjøørret 0,5 Flue 1 0 Melhus JFF Thomas Martin
28.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 Storhaugen, Kvål Jønne
28.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Malin Brandsmo
28.08.2016 Laks 3,3 Mark 0 0 Borten/Losen Fiskesameie Jakob Houm
28.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Michael Karlsson
28.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Michael Karlsson
28.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Michael Karlsson
28.08.2016 Laks 9,5 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Kotsøy Thomas Mahnke
28.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Støren Thies Reimers
28.08.2016 Laks 11,5 Sluk 0 0 SJFF-Vold Vald Helge Mogstad
28.08.2016 Laks 12,5 Mark 1 0 Kvål Øvre Tor Arne Kvam
28.08.2016 Laks 3 Mark 0 0 Kvål Øvre Sturla Aune
28.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Jouko Rainio
28.08.2016 Laks 4,6 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Asko Saarinen
28.08.2016 Laks 6,4 Mark 1 0 SJFF, Refseth vald, Rognes Jan Morten Rognes
28.08.2016 Sjøørret 6 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Bjørn Arild Andersen
28.08.2016 Laks 13,4 Mark 1 0 Stendahl, Gravråk, Kvål Lasse Karlsen
28.08.2016 Laks 5,3 Mark 0 0 Horg JFL Terje Olsen
28.08.2016 Sjøørret 0,8 Mark 1 0 Horg JFL Terje Olsen
28.08.2016 Laks 7,3 Spinner 0 0 Gaare, Haltdalen Knut Sætre
28.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Frostfly Kulmo og Hindbjørgen vald Kenny Frost
28.08.2016 Laks 5 Flue 0 0 Kregnesøra, Kvål Stellan Melander
28.08.2016 Laks 3,5 Flue 0 0 Kregnesøra, Kvål Dick Hedegård
28.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
28.08.2016 Laks 1,5 Sluk 0 0 Horgøien Ivar Dille
28.08.2016 Laks 4 Flue 0 0 Horgøien Stian G. Haugen
28.08.2016 Laks 8,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Tormod Haulan
28.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 SJFF-Vold Vald Trond Jensen
28.08.2016 Laks 10,5 Mark 1 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Leif Arne Ebbesen
28.08.2016 Laks 10 Mark 1 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Leif Arne Ebbesen
28.08.2016 Laks 1,7 Flue 0 0 Valdum/Valdøyan, Lundamo Sverre Nordhammer
28.08.2016 Laks 8,2 Flue 0 0 Valdum/Valdøyan, Lundamo Johannesua Bospoort
28.08.2016 Laks 10,4 Spinner 0 0 SJFF-Støren Vald Magnus Skipperud
28.08.2016 Sjøørret 0,8 Sluk 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
28.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Bjørn Skarholt
27.08.2016 Laks 1,8 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Bjørn Skarholt
27.08.2016 Laks 10,2 Sluk 0 0 Frøsethølen, Støren Jostein Byhre Baardsen
27.08.2016 Laks 1,1 Ukjent 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Vegar Vinsnes
27.08.2016 Sjøørret 2 Sluk 1 0 Melhus Nedre, Melhus Svein Heistad
27.08.2016 Sjøørret 0,6 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Jan Ivar Koksvik
27.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
27.08.2016 Sjøørret 0,6 Flue 1 0 Kregnesøra, Kvål Dick Hedegård
27.08.2016 Laks 8 Sluk 1 0 Horgøien Ivar Dille
27.08.2016 Laks 1,5 Flue 0 0 Søbergvaldet Geir Olsen
27.08.2016 Sjøørret 0,7 Flue 1 0 Molin, Hovin Bo Janniche
27.08.2016 Laks 8,1 Flue 1 0 Molin, Hovin Kjeld Sørensen
27.08.2016 Laks 7 Flue 0 0 Spencerhølen, Haltdalen Mikael Nääs
27.08.2016 Laks 2,5 Flue 0 0 Spencerhølen, Haltdalen Magnus Karlsson
27.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Molin, Hovin Matthe Schouten
27.08.2016 Laks 3,3 Mark 0 0 Nedre Løberg, Lundamo Jan Robert Solli
27.08.2016 Laks 7 Mark 0 0 Nedre Løberg, Lundamo Jonathan Losen
27.08.2016 Laks 1,3 Mark 0 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Laks 5 Mark 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 SJFF-Støren Vald Tore Bråten
27.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Horg JFL Kjell Ivar Folstadli
27.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Hage, Hovin Reijo Kaartinen
27.08.2016 Laks 0,8 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Harri Dahlin
27.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Øvre Bua, Ketil Rokseth
27.08.2016 Laks 5 Flue 1 0 Øvre Bua, Ketil Rokseth
27.08.2016 Laks 2,5 Flue 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Glenn Jacobsen
27.08.2016 Sjøørret 1 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Elizabeth Haulan
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Elizabeth Haulan
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Elizabeth Haulan
27.08.2016 Sjøørret 1,5 Mark 1 0 Sandbrauta Gangstiløkken Tormod Haulan
27.08.2016 Laks 1,6 Sluk 0 0 SJFF-Vold Vald Helge Mogstad
27.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Støren Thies Reimers
27.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Winsnes Lodge/Malum Winsnes John Mallison
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Sluk 1 0 Kåsen, Kvål Johan Hokseggen
27.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Johan Hokseggen
27.08.2016 Sjøørret 0,5 Sluk 1 0 Kåsen, Kvål Johan Hokseggen
27.08.2016 Laks 1,3 Mark 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Roger Bach
27.08.2016 Laks 1 Flue 1 0 Winsnes Lodge/Forseth/Osøy/Hovstad John Mallison
27.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Hage, Hovin Michael Karlsson
27.08.2016 Laks 4,5 Sluk 0 0 Kregnes Felleseie, Kvål Arvid Leraand
27.08.2016 Laks 9,5 Sluk 1 0 Krogstad, Hovin Svein Trondsen
27.08.2016 Laks 9 Mark 0 0 Krogstad, Hovin Sture Øversveen
26.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Storhaugen, Kvål Jønne
26.08.2016 Laks 8 Flue 1 0 Winsnes Lodge/Forseth/Osøy/Hovstad Petter Dragvold
26.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Winsnes Lodge/Forseth/Osøy/Hovstad Stewart Allum
26.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Norwegian Flyfishers Club, Støren M. Gerber
26.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
26.08.2016 Sjøørret 1,4 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Antero Jaska
26.08.2016 Laks 10,5 Flue 1 0 SJFF-Støren Vald Torben Andersen
26.08.2016 Laks 3 Mark 0 0 Bjerkan, Lundamo Ragnar Borgen
26.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 GFF Bridge Tommy Dejligbjerg
26.08.2016 Laks 8,5 Flue 0 0 Haltdalen fjellstyre, rød sone Ståle Nordgård
26.08.2016 Laks 5,5 Flue 1 0 Molin, Hovin Kjeld Sørensen
26.08.2016 Laks 2,2 Flue 0 0 Melhus Nedre, Melhus Jan Ivar Koksvik
26.08.2016 Laks 2 Flue 1 0 GFF Sverre Bogen Anders Kruse
26.08.2016 Laks 10 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Ingvar Hegge
26.08.2016 Laks 7,5 Flue 1 0 GFF Bogen/Sæterøy, Kotsøy Matthe Schouten
26.08.2016 Sjøørret 1,2 Flue 1 0 Hage, Hovin Asko Saarinen
26.08.2016 Laks 17,5 Flue 1 0 Hage, Hovin Jouni Rauha
26.08.2016 Sjøørret 1 Flue 1 0 Kregnesøra, Kvål Kenneth Ohio Eriksson
26.08.2016 Laks 7,1 Flue 1 0 Valdum/Valdøyan, Lundamo Johannesua Bospoort
25.08.2016 Laks 2,9 Mark 1 0 Melhus JFF Arvid Stormo
25.08.2016 Sjøørret 1 Ukjent 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Vegar Vinsnes
25.08.2016 Sjøørret 0,8 Ukjent 1 0 Tislauan Fiskevald, Melhus Vegar Vinsnes
25.08.2016 Laks 10 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Erik Roersen
25.08.2016 Laks 4,5 Flue 0 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Niels Kvium
25.08.2016 Laks 4 Flue 0 0 Dragås/Langlete, Haltdalen Odd Egil Almås
25.08.2016 Laks 4,2 Flue 1 0 Røskaft Søndre, Lundamo Harri Dahlin
25.08.2016 Laks 4,1 Flue 1 0 Hage, Hovin Antero Jaska
25.08.2016 Laks 9 Flue 1 0 Kåsen, Kvål Andre Dalos
25.08.2016 Laks 3,5 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Steen Mikkelsen
25.08.2016 Sjøørret 0,8 Flue 1 0 Melhus Nedre, Melhus Ole Jonny Øye
25.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 Brende-Gilseth-Ler, Haltdalen Ove Lisarud
25.08.2016 Laks 7 Flue 1 0 GFF Aunøyen Matthe Schouten
25.08.2016 Laks 8 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Peder Vedmann
25.08.2016 Laks 1,5 Flue 1 0 Kotsøy Fiskevald, Kotsøy Peder Vedmann
25.08.2016 Laks 2 Sluk 1 0 Valdum/Valdøyan, Lundamo Dieter Schutzness
25.08.2016 Laks 6 Flue 1 0 Winsnes Lodge/Malum Winsnes Stewart Allum
25.08.2016 Laks 3 Flue 1 0 Borten/Losen Fiskesameie Glenn Jacobsen
25.08.2016 Laks 12 Flue 0 0 Borten/Losen Fiskesameie Glenn Jacobsen
25.08.2016 Laks 4 Flue 1 0 Moe-valdet BAMO, Støren Lars Engehaugen