Fangststatistikk

Vald:     År:     
  Laks Sjøørret
  Under 3 kg Mellom 3 og 7 kilo Over 7 kg Totalt Totalt
Måned Antall Kilo Antall Kilo Antall Kilo Antall Kilo Antall Kilo
juni 2010 58118,2 5332 821,0 122311 280,7 181414 219,8 2332,0
juli 2010 10591 916,5 10184 597,7 5765 126,7 265311 640,9 89112,9
august 2010 395717,9 3081 327,7 99912,7 8022 958,3 101118,1
Hele perioden 15122 752,6 18598 746,3 189817 320,1 526928 819,0 213263,0Kalkulerte resultater - Laks: (Inkl. etterrapportert fangst)
Totalt antall: 7705
Totalt kilo: 40 451
Største fisk: 21,4
Gjennomsnittsvekt: 5,47


Kalkulerte resultater - Sjøørret: (Inkl. etterrapportert fangst)
Totalt antall: 373
Totalt kilo: 533,90
Største fisk: 5,5
Gjennomsnittsvekt: 1,23