Fangststatistikk

Vald:     År:     
  Laks Sjøørret
  Under 3 kg Mellom 3 og 7 kilo Over 7 kg Totalt Totalt
Måned Antall Kilo Antall Kilo Antall Kilo Antall Kilo Antall Kilo
juni 2009 81167,6 5722 892,9 120811 205,5 186114 266,0 3250,5
juli 2009 359609,2 4872 232,5 4404 006,2 12866 847,9 142195,7
august 2009 257480,6 3901 696,8 1221 069,7 7693 247,1 8296,7
Hele perioden 6971 257,4 14496 822,2 177016 281,4 391624 360,9 256342,9Kalkulerte resultater - Laks: (Inkl. etterrapportert fangst)
Totalt antall: 5626
Totalt kilo: 33 483
Største fisk: 22,5
Gjennomsnittsvekt: 6,22


Kalkulerte resultater - Sjøørret: (Inkl. etterrapportert fangst)
Totalt antall: 430
Totalt kilo: 604,10
Største fisk: 7,0
Gjennomsnittsvekt: 1,34