Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Jakt, fiske, overnatting og friluftsliv i Gauldalen


Ung laksefisker i Gaula, Anne Katrine B. Corfitz.


AKTUELT
Lett fiske
24.07.2014
Vannføringen pr nå i Gaula har krøpet under 20m3 i Gaulfoss.
Vedr fiske i August
09.07.2014
På grunn av svikt i innsiget av laks i Midt-Norge har Miljødirektoratet vedtatt å innføre ekstraordinære begrensninger i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø i Sør Trøndelag. Det er i tilegg skissert stopp i fisket fra og med 16. august i elver som har fisketid til 31. august.
Setersmak i Budalen
04.07.2014
Vi selger billetter til Setersmak og "12 lod sølv"