Gaula Natursenter - fra fjell til fjord


Storbekkøya Museumsseter, BudalenBudal museumsseter er en åpen seter med kaffe og matservering i sommerhalvåret. Anlegget består av en komplett setervoll og et husmannsbruk. Det er også en kultursti med forskjellige attraksjoner som slåttebuer, graver og fangstgroper m.m. Hver sommer har vi forskjellige aktiviteter som f.eks. jernbrenning, arbeid i smia, tjurrubrenningo.l.

Det blir også arrangert en helg med skuespill, fortellinger fra seterlivet og salg av seterkost fra forskjellige setrer. Arrangementet heter "SETERSMAK".

Alle er ønsket velkommen, turist i Forollhogna Nasjonalpark, pilegrim over Hogna eller kjørende etter veien.

Åpningstider sommeren 2017

Fra 17. juni - 17. septemberKaféen er åpen lørdag og søndag kl. 12:00-18:00 i juni og september.,
og torsdag - fredag - lørdag og søndag kl. 12:00-18:00 i juli og august.

Vi åpner for grupper utenom åpningstid etter avtale.
Guiding kan også avtales.


Bestilling av mat til gruppe etter avtale
Kontakt: Heidi Tovmo eller Lillian Bakken
mobil: 47686230
Epost: storbekkoya@hotmail.com 
 http://www.storbekkoya.com/ 


Tilbake