Velkommen til Gauldalen   

Støren Jeger og fiskeforening

     
 

Fiske          
Sted:Støren
Type:Åpent fiske
Støren Jeger og fiskeforening


Hjemmeside

 
 
Beskrivelse
Støren Jeger- og Fiskeforening organiserer fiske på ca 15 km i midtre deler av Gaula-vassdraget, som er kjent for å være blant landets beste lakseelver. 10-15% av totalt oppfisket kvantum blir hvert år tatt på våre vald. Vi har lang tradisjon med å tilby et godt tilrettelagt og et rimelig sportsfiske. En sentral målsetting for oss er å ta vare på elva som den rekreasjonsressurs den er. Vi kan tilby fiskekort med varighet fra et døgn til hele sesongen. Støren Jeger- og Fiskeforening har vald på Støren og Rognes samt i sideelva Sokna.