Gjenutsetting (C/R)

 
  • Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land fortest mulig.
  • Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Dersom det benyttes håv skal den være knuteløs.
  • Ikke løft fisken ut av vannet mer enn høyst nødvendig. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen.
  • Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen!
  • Ta kroken forsiktig ut av fiskens munn, bruk en krokløsertang som forenkler dette! 
  • Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg. Ikke beveg fisken frem og tilbake.
  • Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd. Ta et kjapt foto om du ønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!
  • Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs.
  • Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!