Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Gjenutsetting (C/R)

 
Retningslinjer Gjenutsetting - Følg disse rådene

 • Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land fortest mulig.
 • Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Knuteløs håv er å foretrekke..
 • Ikke ta fisken ut av vannet mer enn nødvendig. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen.
 • Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen – da kan ryggen brekke!
 • Ta kroken ut av fiskens munn, bruk en krokløsertang som forenkler dette! 
 • Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg.
 • Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd og ta et foto om duønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!
 • Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs.
 • Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!

For å hjelpe til med gjenutsetting:

 • En god krokløsertang er nødvendig.
 • Knuteløs håv.
 • Noen anbefaler også å klemme ned mothakene på krokene fordi dette forenkler krokløsningen.

  Filmsnutt fra Granbo Flyfishing med gjenutsetting av laks

Informasjonsmateriell om gjenutsetting av fisk