Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post: gaula@gaula.no      


 Melhus kommuneHoltalen kommuneMidtre Gauldal kommune


 
 


  


 Vår plassering:

Fredning av all hunnlaks

Styrene i Gaula og Orkla har i kveld hatt et felles møte hvor situasjonen i elvene var hovedtema.

 I Trondheimsfjorden har det så langt vært et dårlig innsig med dertil dårlig oppgang i elvene. 2013 var et historisk bunnår med tanke på innsig, 2014 ser dessverre ut til å bli enda dårligere.

Dette vekker bekymring i den lokale fiskeforvaltningen.

For å sikre best mulig gytegrunnlag innføres hunnlaksfredning i Orkla og Gaula fra Onsdag 18/6 kl 12.00.

Tiltaket vil bli fulgt opp med noen ekstraordinære overvåkningstiltak for å kvalitetssikre, samt overvåke biologisk effekt.

Gaula og Orkla vedtok også å sette ned en felles arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for en ny tilnærming for regulering av fisket de kommende år. Bakgrunnen for dette er at vi ser tydelige svakheter med dagens reguleringsregime.

NB !  Ryktene om stengte elver i Trondheimsfjorden medfører ikke riktighet!!