Laksebørs

All laks og ørret skal fortløpende innrapporteres til Laksebørsen (senest innen 12 timer), også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på www.gaula.no. Gaula.no forbeholder seg retten til videre bruk av bilder.
Laksebørsen finner du her.

Fangstoversikt gir deg historisk detaljert oversikt over hver enkelt fisk (fisker, redskap, dato mm), og mulighet for å søke i fangster registeret på laksebørsen.

Fangststatistikk gir deg en oversikt over fangstene fordelt på størrelesekategori, periode, vald mm.