Laksebørs

Gaula Natursenter har ansvaret for å oppdatere laksebøren for Gaulavassdraget på vegne av Gaula Fiskeforvalting. Det er primært grunneiere og rettighetshavere som rapporterer fangst til oss. Laksebørsen er ikke en del av den offisielle fangststatistikken, men gir et svært godt bilde av fangsten i vassdraget gjennom sesongen.

Fangstoversikt gir deg detaljert oversikt over hver enkelt fisk (fisker, redskap, dato mm), og mulighet for å søke i fangster registeret på laksebørsen.

Fangststatistikk gir deg en oversikt over fangstene fordelt på størrelesekategori, periode, vald mm.