Gaula Natursenter - fra fjell til fjord

Gå aldri i sporet!

Fiskerne selv er ansvarlig for og må ivareta sin egen sikkerhet sier Lene Dahl, sikkerhets og kvalitetsrådigiver for Røros og Solørbanen.

·        Gå aldri i sporet.

·        Kryss jernbanen der det er planoverganger.

·        Stopp, se og lytt.

·        Ta vare på egen sikkerhet.

Fiskerne selv er ansvarlig for og må ivareta sin egen sikkerhet. Elva og jernbanen går tett i Gauldalen, og fiskere må benytte planoverganger for kryssing av jernbanen. Toget tuter før planoverganger og man må ha med seg alle sanser ved kryssing: STOPP. SE. LYTT.

Bane NOR registrerte i fjor flere tilløp til ulykker der fiskere i Gaula holdt på å bli påkjørt av toget.

16. juli 2016: Fører i tog 419 er nær ved å kjøre på en fisker som bruker skinnegangen som gangvei ned til elva mellom Singsås og Haltdalen (ved Gilseth skole). Fører tok nødbremsen og ga signal "Tog kommer". Personen, som var en fisker, hoppet ut av sporet og falt nesten ut i elva.

31. juli 2016: To laksefiskere gikk over sporet rett foran toget mellom Haltdalen og Singsås. Toget måtte nødbremse og fløyte!

Det er ikke lov å gå i sporet – ikke er det bare ulovlig; det er livsfarlig! Toget kommer stille. Og tror du at du «kan togtidene», så husk at på Rørosbanen går det både arbeidstog og godstog i tillegg til persontog. Forsinkelser kan også føre til at toget kommet til annen tid enn forventet.

Bane NOR er bekymret for den ulovlige ferdselen i sporet og ber deg holde litt igjen ved kryssing av jernbanen – selv om storlaksen sannsynligvis venter nede i kulpen. Det gjør den sikkert fem minutter ekstra….