Tekniske problemer målestasjon Gaulfossen

Gaulfossen målestasjon har desverre tekniske problem for tida Det er lang leveringstid på delen som vart øydelagt av lynnedslag, så i mellomtida anbefaler NVE å
bruka data frå stasjon 122.2 Haga bru for å få vassføring i sanntid frå Gaula.