Kvotebestemmelser for 2018

Representantskap vedtok onsdag kvotebestemmelser for 2018 etter innstilling fra styret.

 Det ble ikke vedtatt noen endringer ifht siste sesong. Bakgrunn for vedtaket er overvåkningsdata fra mange forskjellige undersøkelser. Ungfisktellinger, drivtellinger, gytegroptellinger samt innsigsberegninger. Vedtaket var enstemmig.

Gaula 2018:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger(ikke åpnet for uttak):

• All hunnlaks er fredet i juli og august

• All sjøørret er fredet hele sesongen

 

Kvoter :

• Døgnkvote 1 laks

• Ukeskvote 2 laks

• Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Man skal også rapportere kjønn ved innrapportering av fisk i tillegg til de andre fangstopplysningene.