Innlevering av skjellprøver

For å forenkle innlevering av skjellprøver er det satt ut nye kasser for dette.

Man kan nå levere skjellprøver på coop-butikkene nedover dalen. Du finner innsamlingspunkt på coop i Haltdalen, Singsås, Bjørgen, Hovin, Lundamo, Ler og Kvål. Man kan også hente tomkonvolutter på disse plassene. Det skal taes skjellprøver av all avlivet fisk.

Etter sesongen vil det bli trukket ut noen tilfeldige blant de som har levert skjellprøver. Disse får fine premier i posten.