Ekstraordinært tiltak

Situasjonen vi nå har er høyst uvanlig med tanke på nedbør og lav vannføring. Dette er en situasjon styret ikke er bekvem med.

Når det gjelder sidevassdragene (Bua, Fora og Sokna) samt øvre deler av Gaula (oppstrøms utløp Hulta i Haltdalen) har styret bestemt at fisket stoppes fra fredag 6.juli kl 12.00. Dette inntil det kommer nedbør som gir økt vannføring av betydning. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen. Dette gjør at et fiske ikke er tilrådelig på denne delen av vassdraget. Forholdene følges nøye fra dag til dag. Opphevelse av tiltaket blir kunngjort på gaula.no.

Håper det er forståelse for disse tiltakene