Melhus kommune  Holtalen kommune  Midtre Gauldal kommune
 
Opphevelse av tiltak

Det er nå åpnet igjen for fiske i sidevassdrag og øvre Gaula. Dette betyr at det nå er tillatt å fiske igjen. Vannføringen har økt og temperaturen har vært nedadgående.