Ta skjellprøve av all avlivet fisk

Alle som leverer skjellprøve i år er med i trekning av flotte premier.

Dette er et svært viktig prosjekt som er viktig for å kartlegge andelen oppdrettslaks i fangstene gjennom hele sesongen. Er du usikker på hvordan en skjellprøve taes er det bare å ta kontakt så kan vi bistå. Ihht fiskereglene skal det taes skjellprøve av all avlivet fisk.

Fortsatt god sesong!