Varsel om midlertidig stans i fisket

Situasjonen vi nå har i elva med tanke på vannføring og temperatur, kombinert med nye endringer i langtids værvarsel, gjør at vi står i en prekær situasjon. Forholdene tilsier at det ikke er biologisk forsvarlig å bedrive et fiske i Gaulavassdraget.

Høy vanntemperatur, lite vanndekt areal, minimal vannføring og lav vanngjennomstrømning gjør at et fiske vil gi for stor fysiologisk påkjenning for fisken. Dette vil medføre økt dødelighet og det vil være økt risiko for sykdomsutbrudd.

Dette betyr at fisket må stanses midlertidig i hele vassdraget i påvente av mere vann og lavere vanntemperatur.

Alt fiske skal opphøre fra Lørdag 28. juli kl 21.00.                                                           

Situasjonen vil følges kontinuerlig og opphør av tiltaket blir kunngjort på gaula.no.