Vurdering av situasjonen

Utviklingen det siste døgnet med tanke på vannføring og vanntemperatur har gått i riktig retning.

Værprognosene for det kommende døgnet tilsier at denne utviklingen ikke vil fortsette og med varsel om temperaturer rundt 30 grader anser vi det ikke som forsvarlig å åpne fisket enda. Vi følger utviklingen kontinuerlig og vil oppdatere underveis.