Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post: gaula@gaula.no      


 Melhus kommuneHoltalen kommuneMidtre Gauldal kommune


 
 


  


 Vår plassering:

Utsikter til åpning av fisket

Vær- og temperaturprognosene gjør at vi nå ser det sannsynlig at fisket kan gjenåpnes i Gaula i løpet av kort tid/få dager.

Vanntemperaturen er fortsatt for høy i dag, men temperaturen skal falle betydelig og meteorologitjenestene er klare på at det skal komme betydelig med nedbør. Vi følger situasjonen kontinuerlig, og fisket vil bli åpnet så snart det er forsvarlig. Endringer publiseres på gaula.no.