Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post: gaula@gaula.no      


 Melhus kommuneHoltalen kommuneMidtre Gauldal kommune


 
 


  


 Vår plassering:

Åpner for fiske

Temperatur og værforholdene har endret seg og prognosene er nå bedret med tanke på fiskeforholdene. Dette gjør at det nå er forsvarlig å åpne for fiske i Gaulavassdraget. Med bakgrunn i dette blir det igjen tillatt å fiske fra i dag, Torsdag 2. august kl 18.00.