Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post: gaula@gaula.no      


 Melhus kommuneHoltalen kommuneMidtre Gauldal kommune


 
 


  


 Vår plassering:

Kvotebestemmelser for 2019

Representantskapet vedtok i går kvotebestemmelser for 2019 etter innstilling fra styret.

Det ble ikke vedtatt noen endringer ifht siste sesong. Bakgrunn for vedtaket er overvåkningsdata fra mange forskjellige undersøkelser. Ungfisktellinger, drivtellinger, gytegroptellinger samt innsigsberegninger. Grad av gytebestandsmåloppnåelse og bestandsstatus fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning, var en vesentlig del av grunnlaget.

Gaula 2019:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger(ikke åpnet for uttak):

• All hunnlaks er fredet i juli og august

• All ørret er fredet hele sesongen

 

Kvoter :

• Døgnkvote 1 laks

• Ukeskvote 2 laks

• Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm