Telefon: + 72 43 10 65 
    Epost: gaula@gaula.no 
    Hjemmeside: www.gaula.no 

    Adresse: 
       Svartøya 13 
       7290 STØREN 

     Ansatte

     Åpningstider


  Kart: 
Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post:gaula@gaula.no