Som en del av dette er vi takknemlige for innspill og tips om informasjon dere savnerl. Vi ønsker både ris og ros. Det vil også i løpet av våren komme helt nye sider med presentasjoner om Gaula og laksefiske.