► Møterom til leie:

  Det er også muligheter for å leie et hyggelig møterom på Gaula Natursenter. Møterommet som i    daglig tale kalles for Spellplassen rommer opptil 30 personer. Projektor, whiteboard og flipover      er tilgjengelig. Vi er også behjelpelig med bespisning og kan formidle dette.