Senteret inneholder en flott utstilling om livet i og langs Gaula. Her kan du se over 60 forskjellige viltarter utstilt i sitt rette element. Det er også en egen historisk avdeling med historie og fiskeutstyr fra de riktig gamle dager i Gaula.


 
► Skogens konge, elgen               ► Bildet forestiller Dr. Gordon, en engelsk rikmann , som fisket i Gaula på midten                                                          av 1800-tallet. Mr. Gordon  var en av de mest avholdte engelskmenn som har                                                           oppholdt seg i Gaula. Hvert år sendte han 40 kroner som skulle deles blandt de                                                        fattige i bygda.