Velkommen til Gauldalen   

Fredag 31. mai kl. 00.00 braker laksefisket løs i Gaula.