På disse sidene vil du som laksefisker i Gaula finne nødvendig informasjon. De nye sidene er bygget på malen som Norske Lakseelver har på sine sider. Vi synes det er viktig at flest mulig vassdrag skal presenteres på en lik mal slik at det blir enkelt for våre brukere å navigere rundt i laksenorge. Sidene er fortsatt under produksjon så det vil komme en del endringer i tiden fremover. De nye sidene finner du her.