► Fiskeregler Gaula:
             Gaula Elveierlag har revidert fiskereglene for 2019. Følgende regler er fastsatt for
             fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sideelver ... lese mer