Velkommen til Gauldalen   


 

Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaulavassdraget finner du her