Forvaltning


Gaula Fiskeforvaltning


Om Gaula Fiskeforvalting

Styret i Gaula Fiskeforvaltning er:
Siri Stav  (leder)
Knut Hermo  (nestleder)
John Borten
Jon Magnar Heksem
Knut Ole Bleke

Kontaktinfo:
Torstein@gaula.no
+47 72431065

Kontakt og besøksadresse:
Gaula Natursenter
Svartøya 13
7290 Støren


Nyheter


Trøderbladets sider om Gaula og laks


Gaulanytt
Gaulanytt desember 2008
Gaulanytt 2006
Gaulanytt 2005Tilrettelegging for sportsfiske
Laksefiske som opplevelsesnæring
 

Fiskeregler
Fiskeregler for Gaula med sidevassdrag
Forskrift om fiske etter laks og sjøørret i vassdrag i Sør-Trøndelag 2008 - 2012

Desinfisering

Rapporter
Gytebestandsmål for laksebestander i Norge (NINA)

Viktige lenker


Laks på gyteplass, Sokna 2008
Laks på gyteområder i Sokna, høsten 2008