► Desinfisering

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

Pris for desinfisering er kroner 150,- 
 

 

 
Kart som viser Gaulas desinfiseringsstasjoner:
Vis større kart
Til desinfisering av fiskeutstyr benyttes Virkon S. Dokumentert effekt mod alle kjente virusfamilier, grampositive og gramnegative bakterier, mycoplasmer, sopp og soppsporer. Anbefalt av Mattisynet som desinfiseringsmiddel av fiskeutstyr mm. for å hindre smitte av bl.a.Gyrodactilus salaris mellom vassdrag. 

Enkelt å bruke
• Alle overflater rengjøres skikkelig før desinfeksjon for best effekt!
• 50 g blandes i 5 liter vann Þ 1 kg blandes i 100 liter vann (1%)
• 100 liter rekker till 500 - 1000 m2 avhengig av strukturen på overflaten (porøs eller slett).
• Kan legges ut med ryggsprøyte, tåkelegging etc. Skyll ustyret med rent vann etterpå!
• La desinfeksjonen virke i ca. 10 minutter. Man trenger ellers ikke skylle vekk Virkon S, bortsett fra om man benytter produktet på lettmetaller.
• Ferdig løsning er holdbar i 7 dager, eller til den rosa fargen forsvinner (Tommelfingerregel : Når fargen er borte har produktet mistet sin effektivitet).

INNHOLD :
• Sulfaminsyre
• Eplesyre
• Kaliumpersulfat
• Natriumklorid
• Natriumhexametafosfat
• Tensid (salt av Natriumalkylbensensulfonat)
• Fargestoff - indikatorfarge (når er effekten borte ?)